Skip to content

Kuunneltua: The 5 Love Languages – The Secret to Love That Lasts

Tällä kertaa ajattelin jakaa teille ajatuksia Gary Chapmanin kirjoittamasta kirjasta The 5 Love Languages. Chapman on parisuhdeterapeutti, joka on kokemustensa perusteella luonut mallin viidestä rakkauden kielestä. Hänen mukaansa meillä jokaisella on oma ensisijainen kielemme, jolla kaipaamme kumppaniltamme huomiota. Kun kumppani ”puhuu kieltämme”, tunnemme itsemme rakastetuksi ja olemme tyytyväisiä suhteessa. Kumppani täyttää jatkuvasti ”rakkaustankkiamme”. Jos taas kumppanimme puhuu väärää kieltä, rakkaustankkimme tyhjenee ja suhde ei voi parhaalla mahdollisella tavalla. Kirja kertoo näistä viidestä kielestä sekä siitä, miten soveltaa tätä teoriaa omassa parisuhteessa.

Mistä on kyse

Kirjoittajan mukaan on olemassa viisi rakkauden kieltä:

  1. Sanojen kieli – tällä tarkoitetaan pieniä kohteliaisuuksia, kannustavia ja rohkaisevia sanoja sekä ylipäätään kaikkea sitä, miten sanallisesti voi ilmaista toisen oleva tärkeä ja rakastettu.
  2. Laatuajan kieli – tällä tarkoitetaan jakamattoman huomion antamista kumppanille ja yhdessä tekemistä. Toisaalta esimerkiksi television katsominen yhdessä ei kirjoittajan mukaan ole laatuaikaa, koska tällöin huomio on ohjelmassa, eikä kumppanissa.
  3. Lahjojen kieli – tämän kielen omaavalle lahjojen saaminen kertoo kumppanin rakkaudesta. Oleellista ei ole lahjan rahallinen arvo, vaan ajatus, joka kertoo lahjan saajan olevan tärkeä kumppanilleen.
  4. Tekojen kieli – tämän kielen omaava kaipaa kumppaniltaan rakkauden osoittamista tekojen muodossa. Kun tekee asioita joita tietää, että kumppani toivoo toisen tekevän ja jotka ovat kumppanille tärkeitä, kertoo tämä kumppanille tekijän rakkaudesta häntä kohtaan.
  5. Kosketuksen kieli – tämän kielen omaavalle rakastava fyysinen kosketus on keino kertoa, että rakastaa. Fyysisen kosketuksen kieli tulee kuitenkin erottaa seksuaalisesta halusta, joka voi helposti hämätä luulemaan, että oma tai kumppanin ensisijainen kieli olisi kosketuksen kieli.

Jokaisella meistä on luontaisesti vahvin kielemme, jolla kaipaamme huomiota (ja jolla toisaalta helposti myös kommunikoimme rakkauttamme). Lisäksi meillä voi olla toissijainen kieli joka myös esiintyy vahvana. Jotta tuntisimme henkistä yhteyttä ja rakkautta kumppaniimme, meidän tulee saada huomiota häneltä omalla kielellämme. Useimmiten suhteen alkuhuuman hormonimyrskyssä (ensimmäiset pari vuotta) kaikkia kieliä puhutaan vähintäänkin riittävästi ja rakkaustankkimme (kirjailija käyttää ilmaisua ”love tank”) on jatkuvasti riittävän täynnä. Suhteen arkipäiväistyessä alamme kuitenkin puhua enemmän omaa kieltämme. Vaikka kuinka koskettelisit kumppaniasi (jos vaikkapa kosketus on sinun kielesi), ei tämä täytä kumppanin tarpeita, jos hän tarvitsisi laatuaikaa oman rakkaustankkinsa täyttämiseen. Tällöin ajaudutaan helposti tilanteeseen, jossa koet tekeväsi kaikkesi rakkauden eteen, muttet saa mitään vastakaikua. Ja sama tietysti toisinpäin. Vasta kun ymmärretään mitä kumppani kaipaa, ja tarjotaan hänelle sitä, saadaan aikaan muutos parempaan ja rakkaus alkaa taas kukoistaa.

Kuuntelukokemus

Kirja oli helppo kuunnella. Kirjailijan käytännön kokemus parisuhdetyöstä näkyi kirjassa runsaina käytännön esimerkkeinä ja käytännönläheisinä vihjeinä. Monien psykologien kirjoittamissa kirjoissa esiintyvät psykologian alan erityistermit loistivat poissaolollaan, mikä teki kirjasta helposti seurattavan ja jokaiselle varmasti sopivan. Pääasiat tulivat toistettua riittävän moneen kertaan, muttei ärsytykseen asti. Kuuntelin kirjan 1,5-kertaisella nopeudella, jolloin kirjan kesto oli reilut 3 tuntia. Suhteutettuna siihen, mihin kaikkeen turhaan käytän 3 tuntia lähes joka päivä, oli kirjan kuuntelu mielestäni loistava ajallinen investointi.

Kirjan parasta antia

Kirjassa esitetty teoria viidestä rakkauden kielestä on mielestäni mielenkiintoinen ja helposti omaksuttava, vaikka yleensä kaipaan teorioilta hieman vahvempaa tieteellistä pohjaa, kuin mitä kirjailija tässä tapauksessa esittää. Kuten edellä totesin, näkyy kirjassa kirjoittajan vahva käytännön kokemus. Oikeista parisuhteista esitetyt esimerkit antava toivoa, että parisuhde on oikeaan rakkauden kieleen vaihtamalla pelastettavissa vielä sellaisestakin tilanteesta, jossa rakkaus on kuollut, tai puolisot jopa suorastaan vihaavat toisiaan, kunhan vain toiselta puolisoista löytyy tahtoa yrittää vielä puhua sitä oikeaa rakkauden kieltä kumppanilleen. Kirjasta löytyy jokaisen rakkauden kielen esittelyn jälkeen käytännönläheinen lista siitä, miten kannattaa toimia, jos kumppani edustaa juuri kyseistä kieltä. Lisäksi löytyy tarpeeksi vinkkejä oman ja kumppanin rakkauden kielten tunnistamiseen. Uskonkin, että kirjan lukemisen jälkeen jokaiselle muodostuu ajatus siitä miten toimia, jos haluaa yrittää parantaa omaa suhdettaan.

Mitä jäin miettimään

Kuten todettua, tuntuu esitetty teoria viidestä rakkauden kielestä perustuvan lähinnä kirjoittajan omaan kokemukseen, eikä kirjassa esitetä tieteellisiä tutkimuksia, jotka tätä teoriaa vahvistaisivat. Jäinkin pohtimaan, onko tälle oikeasti löydettävissä vahva teoreettinen pohja myös tutkimusten kautta. Jos asia toimii, ei tällaista tietenkään välttämättä aina tarvita, mutta silti minua askarruttaa miten vahvasti jokaiselta ihmiseltä on (tai ei ole) löydettävissä kaipuu johonkin tiettyyn rakkauden kieleen. Vai onko ennemminkin niin, että mikäli jokin näistä viidestä kielestä uupuu vahvasti suhteestamme, alkaa se nakertaa suhdetta ja muodostuu ”kynnyskysymykseksi”. Eli tarvittaisiinko suhteessa kuitenkin enemmän tai vähemmän näitä kaikkia kieliä, ihmisten yksilölliset erot toki huomioiden?

Kenelle suosittelen kirjaa

Jos koet suhteesi hyväksi ja onnelliseksi, sekä itsesi rakastetuksi pitkässä parisuhteessa, en tiedä tarvitsetko tätä kirjaa. Jos kuitenkin elät vielä suhteesi alkuhuumaa, tai tunnet ettet saa pitkässä parisuhteessa tarpeeksi rakkaudenosoituksia kumppaniltasi, kannattaa kirjaan tarttua. Sillä kuten kirjan esimerkit kertovat: vaikka tilanne tuntuisi epätoivoiselta ja kaikki ystäväsi suorastaan huutaisivat sinua lähtemään rakkaudettomasta ja pystyyn kuolleesta suhteestasi, voi suhde ehkä vielä olla käännettävissä onnelliseksi, jos niin tahdot. Rakkauden tekojen tekeminen kun ei vaadi tekojen kohteen rakastamista, mutta rakkauden teoista voi seurata positiivinen kierre joka johtaa rakkauden tunteeseen.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *