Skip to content

Isä on lapselle tärkeä – 15 tutkittua syytä

Isänpäivän lähestyessä päätin perehtyä hieman siihen, millainen merkitys isällä on lapselle. Niinpä kahlasin läpi joitain tutkimuksia ja poimin niistä mielestäni oleellisia havaintoja. Olen kirjoittanut aiheesta ennenkin, mutta hämmästelen vieläkin sitä miten suuri merkitys isällä näyttäisi olevan lapsen kehityksen ja tulevan elämän kannalta. Ehkä aihe ansaitsisi Suomessakin hieman nykyistä enemmän palstatilaa mediasta. Alla oleva lista puhukoon puolestaan.

Luonnossa liikkuminen voi olla monelle isälle luontainen ja helppo tapa viettää yhteistä aikaa lasten kanssa.

15 tieteellisesti todettua syytä, miksi isä on lapselle tärkeä

 • 15 syytä:
  1. Isän läsnäolo raskausaikana lisää todennäköisyyttä sille, että lapsi ei synny alipainoisena tai ennenaikaisesti. (Lähde)
  2. Ongelmat vanhempien välisessä suhteessa raskauden aikana lisäävät todennäköisyyttä lapsen tunneongelmille (huolestuneisuus, onnettomuuden tunteet, itkuisuus, pelokkuus, vanhempiin ripustautuminen uusissa tilanteissa) lapsen ollessa 2-vuotias. (Lähde)
  3. Lapsilla, joiden isä on positiivisella tavalla läsnä lapsen elämässä lapsen ollessa 3 kuukauden ikäinen, ilmenee vähemmän käyttäytymisongelmia vuoden ikäisenä. (Lähde)
  4. Isän ja lapsen keskinäisellä leikkimisellä lapsen ollessa 0-3 -vuotias on todettu olevan positiivinen vaikutus lapsen sosiaalisiin taitoihin, tunnetaitoihin sekä kognitiivisiin kykyihin. (Lähde)
  5. Isän läsnäololla on vaikutusta lapsen kielelliseen kehitykseen. (Lähde)
  6. Läheinen isäsuhde suojelee tytärtä yksinäisyydeltä. (Lähde)
  7. Isän menettäminen (kuolema, vangitseminen, vanhempien ero) lyhentää solutasolla lapsen telomeereja. (Telomeerien pituuden katsotaan olevan biologinen indikaattori ihmisen yleiselle terveydelle). (Lähde)
  8. Lapset, jotka viettävät enemmän aikaa isänsä kanssa ovat älykkäämpiä. (Lähde)
  9. Isän kanssa vietetty aika lisää lapsen empaattisuutta aikuisena. (Lähde)
  10. Hyvät (kiintymystä osoittavat) isään liittyvät muistot ovat yhteydessä poikien parempaan stressinsietokykyyn heidän ollessaan aikuisia. (Lähde)
  11. Isän kanssa saman katon alla asuminen pienentää todennäköisyyttä tyttären aikaisin alkavalle murrosiälle (Lähde)
  12. Hyvä isäsuhde pienentää riskiä tyttären seksuaaliselle riskikäyttäytymiselle ja raskaudelle teini-iässä. (Lähde)
  13. Lapsen ensimmäisten viiden elinvuoden aikana tapahtunut vanhempien ero lisää todennäköisyyttä lapsen masennusoireille murrosiässä erityisesti tyttöjen (mutta myös poikien) kohdalla. (Lähde)
  14. Hyvä isäsuhde 6-12 vuoden iässä lisää todennäköisyyttä sille, että lapsi pystyy muodostamaan aikuisena pysyvän parisuhteen. (Lähde)
  15. Tietynlaisena yhteenvetona: isän läsnäololla on yhteys lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Isän puuttuessa osa lapsen tarpeista jää täyttymättä. (Lähde)

Lopuksi

Vaikka tutkimuksista ei voidakaan vetää johtopäätöksiä siihen miten yksittäisen lapsen kohdalla elämä kehittyy, ja joidenkin tutkimusten kohdalla voidaan varmasti perustellusti kysyä onko syy geeneissä vai elinolosuhteissa, on yllä oleva lista silti mielestäni varsin vaikuttavaa luettavaa. Näyttää selkeästi siltä, että isän läsnäolo lapsen elämässä ei ole ollenkaan merkityksetön asia, vaan pikemminkin päinvastoin. Lapsen hyvään isäsuhteeseen kannattaa siis panostaa koko perheen voimin. Myös muulloin kuin isänpäivänä.

***

Lue myös:

Tarvitseeko lapsi isää?

Vanhempien eron vaikutukset lapsen aikuisiän parisuhteisiin

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *