Skip to content

Mitä on parisuhteen hoitaminen?

Parisuhteen hoitaminen vaatii paitsi kumppanin kanssa vietettyä yhteistä aikaa, myös suhteen kummankin osapuolen tarpeiden ymmärtämistä. Kun nämä kaksi asiaa tiedostaa, voi löytää lukemattomia tapoja hoitaa omaa suhdettaan. Osa tavoista vie aikaa vain muutaman sekunnin. Viikoittain on kuitenkin hyvä rauhoittaa hieman enemmänkin aikaa pelkästään parisuhteelle. Vuosittain yhdessä vietetyt vain parisuhteelle pyhitetyt vapaapäivät tai viikonloput puolestaan auttavat muistamaan, että usein mahdollisten ongelmien syy ei ole parisuhteessa itsessään, vaan ennemminkin arjen kiireessä ja vallitsevassa elämäntilanteessa.

Parisuhteen hoitamisesta puhutaan paljon. Käsitteenä parisuhteen hoitaminen on kuitenkin jossain määrin epätarkka. Ei ole välttämättä ollenkaan selvää, mitä sillä tarkemmin ottaen tarkoitetaan. Huomasin, ettei asia ole selvä itsellenikään ja siksipä päätin pureutua asiaan hieman enemmän.

Mitä tarkoittavat sanat ”parisuhde” ja ”hoitaa”?

Älkää pelästykö. Ei tämän lukemiseen koko päivää mene ja pääsemme kyllä pian itse asiaan ja konkretiaan. Ajattelin kuitenkin, että alkuun olisi paikallaan määritellä sanat, joista puhutaan.

Sana ”hoitaa” voisi tarkoittaa tässä yhteydessä nykysuomen sanakirjan mukaan seuraavaa: ”huolehtia jonkin kunnosta, tilasta olosta tms.” tai ”huoltaa, hoivata, vaalia”.

Sanaa ”parisuhde” nykysuomen sanakirja ei tunne, mutta ehkä tässä yhteydessä on selvää, että tarkoitamme sinun ja kumppanisi/puolisosi välistä kahdenkeskistä suhdetta.

Pelkästään näihin määrittelyihin nojaten, parisuhteen hoitamisen voitaisiin siis ajatella tarkoittavan kaikkea sellaista toimintaa, jolla pidät huolta siitä, että suhteesi kumppaniisi pysyy hyvässä kunnossa.

Millaisen parisuhteen haluamme?

Seuraava vaihe ”parisuhteen hoitaminen” -käsitteen määrittelyssä on mielestäni se, että ymmärrämme mikä on tavoittelemamme parisuhteen tila. Mitä tarkoittaa tuo ”hyvässä kunnossa”, jollaisessa haluamme parisuhteemme olevan?

Kun hoidamme sairasta lasta, toivomme hänen paranevan. Autoa puolestaan hoidamme, koska toivomme, että sen osat kestävät mahdollisimman pitkään uusimatta, auto pysyy mahdollisimman ruosteettomana ja menee katsastuksesta läpi. Puutarhaa hoidamme sen mukaan, millaisen puutarhan haluamme. Näyttelykelpoinen puutarha täydellisine nurmineen ja kukkapenkkeineen vaatii hieman erilaista hoitoa, kuin kallioinen luonnontilainen maisemaksi tarkoitettu takapiha.

Kysymys siis kuuluu: millaisen parisuhteen haluamme? Tähän voitte vastata vain sinä ja kumppanisi. Listasin kuitenkin satunnaisia asioita, joihin törmäsin tähän kysymykseen vastausta etsiessäni. Nämä ovat siis asioita, joita ihmiset toivovat parisuhteesta löytyvän.

 • Turvallisuus
 • Kunnioitus/arvostus/hyväksyntä (omana itsenään)
 • Asioiden jakaminen / avoin vuorovaikutus
 • Tasa-arvoisuus, kumpikin kantaa vastuunsa suhteesta ja molempien tarpeet ovat tärkeitä
 • Emotionaalinen läheisyys / tunneyhteys
 • Hyvä seksielämä
 • Samanlaiset arvot
 • Huumori
 • Yhteiset kiinnostuksen kohteet
 • Yhteinen aika

Tämä lista ei varmastikaan ole täydellinen, mutta antaa jo jotain käsitystä siitä, mitä parisuhteelta kaipaamme. Muutama listasta löytyvä asia, esimerkiksi arvot, kiinnostuksen kohteet ja huumori ovat meihin hieman kiinteämmin sisäänrakennettuina. Niinpä erityisesti arvoihin kannattaa kiinnittää huomiota jo seurusteluvaiheessa. Jotain yhteisiä kiinnostuksenkohteita ja sisäpiirihuumoria voi luoda ehkä tyhjästäkin, mutta näidenkin luontaisesta yhteensopivuudesta lienee etua. Loput listan asioista ovat kuitenkin nähdäkseni enemmän tai vähemmän muutettavissa myös matkan varrella, mikä luo moneen parisuhteeseen toivoa heikompienkin tilanteiden keskelle.

Tarkoittaako parisuhteen hoitaminen eri asioita tilanteesta ja suhteesta riippuen?

On hyvä huomata, että jokainen meistä toivoo parisuhteeltaan todennäköisesti hieman eri asioita. Tai vähintäänkin painottaa asioiden tärkeyttä eri lailla. Oleellista on myös se, että koska parisuhteessa on kaksi osapuolta, tulee kummankin tarpeet ja toiveet ottaa huomioon, kun mietitään mitä parisuhteen hoitaminen käytännön tekoina tarkoittaa.

Toinen tässä vaiheessa korostettava asia on se, että me kaikki muutumme ihmisinä elämämme varrella. Tämän takia myös parisuhteemme muuttuu ajan saatossa. Se, mikä saattaa tuntua meistä elintärkeältä nyt, ei välttämättä ole sitä enää kahdenkymmenen vuoden kuluttua.

Mielestäni ei siis välttämättä ole yhtä oikeaa tapaa hoitaa parisuhdetta, vaan tuo tapa riippuu aina jossain määrin parisuhteen osapuolten toiveista ja tarpeista, jotka nekin muuttuvat elämän myötä. Nyt alkaa jo herätä epäilys, onko parisuhteen optimaalinen hoitaminen edes käytännössä mahdollista. Se kun edellyttää seuraavia asioita onnistuakseen:

 1. Oleellista on ensinnäkin tunnistaa omat tarpeensa. Jo tämä on monille haastavaa. Tiedätkö, ja myönnätkö itsellesi, mitä syvällä sisimmässäsi oikeasti haluat? Entä tunnistaako kumppanisi omat syvimmät tarpeensa?
 2. Tämän jälkeen pitäisi vielä pystyä luomaan suhteessa niin avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, että nuo tarpeet voidaan turvallisesti kommunikoida kumppanille puolin ja toisin.
 3. Lopuksi pitää kummaltakin löytyä vielä halua yrittää parhaansa mukaan toimia niin, että myös kumppanin tarpeet tulevat täytetyksi. Ihan riippumatta siitä, miten tämä onnistuu täyttämään sinun omia tarpeitasi.

Viimeisessä kohdassa ollaan nähdäkseni jo lähellä rakastamisen ydintä. Rakkaus kun ei pitkän päälle ole pelkkää tunnetta, vaan myös paljon tahtoa.

Parisuhteen hoitaminen käytännössä

Nyt olemme mielestäni viimein valmiita pureutumaan parisuhteen hoitamisen käsitteeseen käytännön tasolla. Edellä esitetyn mukaisesti parisuhteen hoitamisella tarkoitetaan siis niitä tekoja, joilla parisuhdetta viedään kohti teidän yhdessä muodostamaanne tavoitetilaa. Tai vaihtoehtoisesti suhde pidetään tuossa tavoitetilassa, jos olette tyytyväisiä suhteenne nykyiseen tilaan.

Itse korostaisin tässä kohtaa nimenomaan toisen tarpeiden täyttämistä. Toki sitä voi joskus järjestää asioita omiakin tarpeita silmälläpitäen, mutta ihannetilanne varmasti olisi, jos kumpikin pystyisi täyttämään toisen tarpeet siten, että itse ei tarvitsisi omista tarpeistaan edes huolehtia. Realistisesti ajateltuna tämä tuskin kuitenkaan on varsinkaan pitkän päälle mahdollista, koska kuten edellä todettua, meidän jokaisen tarpeet muuttuvat elämän mittaan. Kumppani ei voi tarpeitamme tietää, jos emme niistä itse hänelle kerro.

Stereotyyppisesti tämä kumppanin tarpeiden täyttäminen voisi hyvin yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että mies kertoo ja kyselee oma-aloitteisesti päivän tapahtumista ja kuuntelee vaimonsa kertomia asioita niihin empaattisesti reagoiden ja asettuen kuulemissaan tilanteissa aina vaimonsa puolelle. Järjestää romanttisia iltoja ja halaa sekä pussaa vailla taka-ajatusta seksistä. Pitää huolen siitä, että kotityöt ja rahat jaetaan tasa-arvoisesti ja että vaimolla on turvallinen olo suhteessa. Ja vaimo puolestaan tekee säännöllisesti aloitteita seksiin, myös muuten kuin lauantai-iltana pimeässä peiton alla. Lisäksi kumpikin puhuu arvostavasti ja kehuen toisesta ja pitää huolen, että kummallakin on suhteessa kaikin puolin turvallinen olo.

Edellinen on tietysti hyvin karrikoitu ja yksinkertainen kuva, joka sisältää paljon stereotyyppisiä oletuksia siitä, miten kumpikin automaattisesti suhteessa toimii. Siksi se ei tee sellaisenaan oikeutta oikein kummallekaan osapuolelle. Mikäli uskot edellä kuvatun toimivan teillä, niin siitä vain toteuttamaan. Varuiksi esitän alla kuitenkin hieman toisenlaisen lähestymistavan asiaan. Jos siis haluat ”alkaa hoitaa suhdetta”, voi seuraavasta lähestymistavasta olla apua.

Perustana yhteinen aika

Aiemmin esitetystä listasta poimisin parisuhteen hoitamisen pohjaksi yhdessä vietetyn ajan. Suhteen hoitamisen keinot loppuvat nähdäkseni toiselle lähetettyjen lahjojen jälkeen varsin lyhyeen, mikäli yhteistä aikaa ei onnistuta järjestämään. Järjestä siis yhteistä aikaa, jos haluat hoitaa suhdettasi.

Tarpeiden kartoittaminen

Kun yhteistä aikaa on onnistuttu järjestämään, tulisi puolin ja toisin pystyä kommunikoimaan omista tarpeistaan ja toiveistaan. Mitä kumpikin kaipaa suhteelta? Mitkä asiat saavat olon tuntumaan hyväksi ja suhteen vaalimisen arvoiseksi?

Tässä kohtaa on tärkeää olla tuomitsematta tai väheksymättä toisen tarpeita. Niiden tyrmääminen kun on varmin tapa etäännyttää kumppania itsestään. Kumppanillasi voi ihan aidosti olla tarve maata tuntikausia sohvalla kainalossasi tekemättä mitään tai päästä toteuttamaan omaan korvaasi jopa sairaalta kuulostavaa seksifetissiä, vaikka näissä ei mielestäsi olisikaan mitään järkeä. Mikäli tyrmäät kumppanisi tarpeen, tyrmäät samalla hänet itsensä. Tämä antaa helposti viestin siitä, ettet voi rakastaa häntä sellaisena kuin hän on. Mikäli kumppanisi puolestaan kokee, että olet aidosti kiinnostunut kuulemaan ja ymmärtämään hänen tarpeitaan, on hän valmis avaamaan niitä enemmänkin. Tämä taas on nähdäkseni ainut tie aidosti molemminpuolisesti tyydyttävään parisuhteeseen.

Tarpeista keskustellessa on hyvä pitää mielessä vanha sanonta ”siitä puhe, mistä puute”. Saatamme helposti korostaa asioita, jotka elämästämme puuttuvat ja joita eniten kaipaamme. Yhtä tärkeää on kuitenkin myös ymmärtää ne asiat, joihin olemme tällä hetkellä tyytyväisiä. Myös nämä vaativat jatkuvaa ylläpitoa.

Tarpeiden toteuttaminen

Kun tarpeet ovat tiedossa, seuraava vaihe on järjestää säännöllisesti yhteistä aikaa niiden täyttämiseksi. Tämän osalta asiaa voisi jakaa neljään eri luokkaan sen mukaan, miten paljon järjestelyä asia vaatii.

Pienet rutiininomaiset teot suhteen hoitamiseksi

Helpoimpia toteuttaa ovat pienet, rutiininomaiset tavat, jotka kuitenkin yksinkertaisuudestaan huolimatta vahvistavat parisuhdetta. Osaan näistä riittää muutama minuutti, tai jopa muutama sekunti. En esimerkiksi usko, etteikö joltain löytyisi aikaa halata ja suudella kumppaniaan muutamaa kertaa päivässä, kehua häntä tai vaihtaa päällimmäisiä kuulumisia päivän tapahtumista iltaisin. Ylitsepääsemättömän paljoa aikaa tai vaivaa ei vaadi myöskään kukkakimpun tai lempiherkun nappaaminen mukaan työmatkan varrelta tai ruokakaupassa käydessä. Myös kumppanille vastenmielisen pienen kotityön hoitaminen voidaan luokitella tähän kategoriaan.

Eleenä nämä kaikki edellä mainitut kertovat kumppanillesi, että ajattelet ja arvostat häntä. Hän on sinulle tärkeä. Aikasi ja ajatustesi arvoinen.

Säännölliset yhteiset hetket arjen keskellä

Pienten suhdetta vahvistavien tapojen lisäksi arjesta olisi hyvä yrittää löytää säännöllisesti hieman enemmänkin yhteistä aikaa. Aikaa, joka on pyhitetty teille kahdelle. Tällöin puhelimet on hiljennetty ja lapset vaikkapa nukkumassa. Tai ehkä isommat lapset on voitu jättää jo kotiin ja olette lähteneet yhdessä lyhyelle kävelylle. Tällaisen ajan tarkoituksena on edelleen täyttää teidän kokemianne tarpeita, olivat ne sitten hieman arkista kommunikointia syvempää ajatusten jakamista, musiikin kuuntelua yhdessä sohvalla maaten tai seksin harrastamista.

Kuvittelisin, että jokainen toivoisi näitä hetkiä löytyvän useampia viikon mittaan. Ellei sitten jopa ihan päivittäin. Oleellista mielestäni on, etteivät nämä hetket ole Oy Perhe Ab:n työnjakokokouksia, vaan pyhitetty teille kahdelle ja teidän väliselle parisuhteelle. Puheenaiheina saisi siis mieluusti olla jotain muutakin kuin se, kuka hoitaa seuraavat laskut, kaupassakäynnit, siivoamiset ja lasten kuskaamiset harrastuksiin.

Yhdessä tekeminen

Viikoittain olisi mielestäni myös hyvä yrittää löytää aikaa tehdä jotain yhdessä. Osa näistä voi realistisuuden nimissä olla koko perheen yhteistä tekemistä, koska harvalla meistä on mahdollisuutta tai edes halua työntää lapsia joka viikko useammaksi tunniksi hoitoon.

Näitä yhdessä tekemisiä määrittelee paljon se, mitkä ovat juuri teidän yhteisiä kiinnostuksenkohteita. Jotkut rakastavat luonnossa liikkumista ja hakeutuvat aina iltaisin/viikonloppuisin luonnon rauhaan. Toiset viettävät vapaa-aikaa matkustaen, matkoja suunnitellen ja matkamessuilla käyden. Kolmannet taas ovat koti-ihmisiä ja viihtyvät yhdessä kotona mitään sen kummempaa tekemättä. Mikä on teidän yhteinen juttunne? Jos se ei ole vielä selvää, kannattaa ehkä tukeutua ammatinvalinnasta tuttuun sääntöön: jos et vielä tiedä mitä haluat, kokeile kaikkea kunnes jokin asia tuntuu omalta.

Erityiset hetket auttavat kantamaan vaikeidenkin aikojen yli

Aina välillä taas on hyvä pyrkiä järjestämään hieman enemmän kahdenkeskistä aikaa. Jotain erityistä. Jotkut voisivat kutsua tätä laatuajaksi, mutta mielestäni laatuaikaa on paljon muunlaistakin, myös arjen keskellä. Ehkä kutsuisin tätä siis superlaatuajaksi tai gourmet-ajaksi. Tällä ajalla tarkoitan lapsiperheessä niitä hetkiä, kun lapset on saatu useammaksi tunniksi tai jopa yöksi hoitoon ja teillä on aikaa keskittyä vain ja ainoastaan toisiinne. Ehkä matkustatte jonnekin viikonlopuksi tai menette hotelliin yöksi. Teette jotain teidän juttuanne, oli se sitten lempibändin keikka, taidemuseossa käynti tai mitä tahansa muuta. Tai sitten vietätte erityistä aikaa kotona tai mökillä. Joka tapauksessa teette jotain, mikä selvästi erottaa tämän ajan normaalista arjesta. (Mikäli parisuhdeloma edullisesti kotona kiinnostaa, suosittelen lukemaan aiemmin kirjoittamani vertailun Parisuhdeloma: hotelli vs. koti).

Tällaiset hetket ja päivät onnistuneesti toteutettuna luovat osaltaan juuri sitä ”me-fiilistä” parisuhteeseen. Kun onnistutte viettämään yhdessä aikaa, josta kumpikin aidosti nauttii, auttaa se kestämään myös niitä hieman vähemmän nautinnollisia hetkiä arjen keskellä. Tällaiset hetket muistuttavat, että silloin tällöin päätään nostavat ongelmat eivät johdu parisuhteesta itsestään, vaan ennemminkin vallitsevista olosuhteista ja elämäntilanteesta. Suosittelen siis vahvasti panostamaan myös näihin hetkiin.

Lopuksi

Kuin varkain olemme siis saaneet määriteltyä tietynlaisen ”kaavan” parisuhteen hoitamiselle. Se sisältää tekoja niin arjessa kuin juhlassakin. Tämän valmiimpaa reseptiä en valitettavasti pysty sinulle tarjoilemaan, koska vain sinä ja kumppanisi voitte tietää, mitä juuri te kaipaatte toisiltanne arjen keskellä, viikonloppuisin tai luksusviikonloppujen aikana. Kannustan teitä siis keskustelemaan avoimesti tarpeistanne ja suhtautumaan puolin ja toisin myötämielisesti keskustelussanne esiin nouseviin asioihin. Kannustan myös kokeilemaan sellaisiakin asioita, joita ensikuulemalta ei ehkä tunnista omiksi tarpeikseen. Joskus omat tarpeet kun voivat olla piilossa myös itseltä, minkä seurauksena jokin asia voikin tuntua ihan miellyttävältä, vaikkei sitä aiemmin olekaan ajatellut kaipaavansa.

***

P.S. Mikäli kaipaat enemmän apua omien ja kumppanisi tarpeitten tunnistamiseksi, jotta löytäisit juuri teille sopivimmat tavat hoitaa parisuhdettanne, suosittelen tutustumaan viiteen rakkauden kieleen. Lisää tietoa aiheesta löydät esimerkiksi tästä kirjoituksestani, joka mielestäni sopii loistavasti tähän perään luettavaksi.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *