Skip to content

Parisuhteen superkompensaatio

Superkompensaatioperiaatetta voidaan soveltaa liikunnan ja urheilun lisäksi myös parisuhteeseen. Tällöin ”harjoituksina” toimivat erilaiset kriisit ja palauttavina tekijöinä läheisyys sekä asioiden ratkaiseminen keskustelemalla. Näiden kautta tyytyväisyys suhteeseen voidaan palauttaa kriisin pohjilta entistä korkeammalle tasolle.

Päässäni syttyi viime viikonloppuna lamppu. Ymmärsin yhtäkkiä erilaisten riitojen ym. kuormittavien tekijöiden ja niiden hoitamisen tuottavan parisuhteelle superkompensaatiota, eli vahvistavan parisuhdetta entistä vahvemmaksi. Edellytyksenä tälle on tietysti se, että kriisitilanteet hoidetaan oikein.

Mitä superkompensaatiolla tarkoitetaan?

Superkompensaatio on urheilusta tuttu periaate, jossa rankka harjoittelu laskee hetkellisesti elimistön suorituskykyä, mutta rasituksen jälkeinen ravinto ja lepo palauttavat sen entistä korkeammalle tasolle. Tällä tavalla keho pyrkii sopeutumaan ympäristön vaatimuksiin ja kehittämään itsestään entistä vahvemman selvitäkseen tulevasta. (Superkompensaatiosta urheilussa voi lukea lyhyen, mutta hyvän kuvauksen esimerkiksi täältä.)

Superkompensaatio parisuhteessa

Parisuhteessa ”treeninä” toimivat erilaiset kriisit ja suorituskyvyn korvaa parisuhteen vahvuus. Kriisin iskiessä päälle parisuhteen osapuolten tyytyväisyys ja sitä kautta tunne suhteen vahvuudesta heikkenee hetkellisesti. Mitä suurempi kriisi, sitä alemmalle tasolle tyytyväisyys ja sitä kautta myös suhteen koettu vahvuus painuvat. Mikäli tästä ei palauduta, uhkana on parisuhteen ”burnout”, eli luottamuksen ja tyytyväisyyden pidempiaikainen heikentyminen suhteessa.

Siinä missä urheillessa palauttavina, eli suorituskykyä nostavina tekijöinä toimivat ravinto ja lepo, parisuhteessa nämä korvautuvat läheisyydellä ja keskustelulla. Keskustelu on tässä tapauksessa lähinnä kriisiin liittyvien asioiden selvittämistä, mutta toki muutkin jaetut asiat vahvistavat osaltaan suhdetta. Kun kriisiin liittyvät asiat on selvitetty, voidaan suhteessa saavuttaa jälleen tyytyväisyyden olotila. Jotain on kuitenkin samalla muuttunut – suhde on nimittäin muuttunut entistä vahvemmaksi. Kummankin suhteen osapuolen usko siihen, että vaikeuksistakin selvitään yhdessä ja tyytyväisyys suhteeseen voidaan palauttaa, on kasvanut jälleen himpun verran. Lisäksi, koska kriisiin johtaneet asiat on selvitetty ja kenties joitain pinnan alla kyteneitä asioita on saatu poistettua päiväjärjestyksestä, on suhde parantunut tätäkin kautta. Mitä suurempi kohdattu kriisi on ollut, sitä enemmän se on vahvistanut suhdetta. Edellyttäen siis tietysti, että kriisistä on selvitty, eikä se ole murentanut luottamusta niin pahasti, että sen palauttaminen on pitkän ajan vaativa prosessi (esim. pettäminen).

Alla olen vielä tiivistänyt tämän parisuhteen superkompensaation ja toisaalta sen toteutumattomuuden kuviin.

Urheilusta tuttu superkompensaatioperiaate on sovellettavissa myös parisuhteeseen. ”Treeninä” toimivat kriisit ja palautumisena sekä ravintona läheisyys ja asioiden selvittäminen keskustellen.
Mikäli asioita ei saada kriisin jälkeen sovittua, superkompensaatio jää toteutumatta ja parisuhteen vahvuus aiempaa heikommalle tasolle. Tämä kasvattaa eron todennäköisyyttä.

***

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista jutuista:

Ovatko kommunikointiongelmat parisuhteessa oikeasti läheisyysongelmia?

Kuinka välttää erilleen kasvaminen parisuhteessa – yhteiset unelmat ja tavoitteet

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *