Skip to content

Luettua: Pysytään yhdessä

Kuukauden kirjana esittelen tällä kertaa Väestöliiton Perheverkon työntekijöiden tekemän kirja Pysytään yhdessä. Olen lukenut yhden jos toisenkin parisuhteisiin liittyvän kirjan ja olen sitä mieltä, että monista kirjoista olisi aidosti paljon hyötyä, jos parit laitettaisiin lukemaan niitä säännöllisesti. Tähän kirjaan oli kuitenkin kerätty niin paljon hyvää asiaa helposti luettavaan muotoon, että kirjan tulisi mielestäni olla pakollista luettava jokaiselle yhteen muuttavalle parille. Mikäli yhteiskunta kustantaisi tämän kirjan jokaiselle yhteen muuttavalle parille, tämä saattaisi jopa maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Olettaen tietysti, että parit myös lukisivat kirjan.

Pysytään yhdessä – kirja jota voi vahvasti suositella kaikille pareille

Mistä kirjassa on kyse?

Kirja on helppolukuinen ja tiivis (135 s.) paketti parisuhteen vaiheista ja yleisistä kipupisteistä. Mukaan on ujutettu myös esimerkkitarinoita sekä yksin tai yhdessä kumppanin kanssa tehtäväksi tarkoitettuja tehtäviä, joissa pohditaan omaa käyttäytymistä ja parisuhdetta. Läpi käydään niin parisuhteen vaiheet, erilaisten yksilöiden toisistaan poikkeavat tarpeet parisuhteessa (myös makuukammarin puolella), riitelytavat kuin parisuhteiden erityisongelmatkin (esim. väkivalta, alkoholi, suhde isovanhempiin jne.) Kirjassa keskitytään myös paljon haastaviin vauva- ja pikkulapsivuosiin.

Lukukokemus

Kirja oli helppo luettava. Lähes jokaiselle aukeamalle riitti piirrettyjä tekstiä tukevia kuvia ja kirjaa tehtäessä oli selkeästi mietitty, että kohderyhmään kuuluu myös sellaisia, jotka eivät yleensä välttämättä kovinkaan paljon kirjallisuutta kuluta. Toisin kuin monen muun kirjan kohdalla, tämä kirja ei jäänyt itseltäni välillä päiviksi (tai viikoiksi) hyllyyn tai pöydän kulmalle, vaan kirja tuli luettua läpi kahden peräkkäisen päivän aikana. Toisaalta kirjaa olisi myös voinut mielestäni halutessaan käyttää käsikirjamaisesti ja tarttua siihen juuri itselle akuuttiin ongelmaan uutta näkökulmaa saadakseen.

Mikä oli kirjan parasta antia?

Kuten todettua, kirjaan on mielestäni onnistuttu tiivistämään hyvin niitä parisuhteen kipukohtia, joita varmasti lähes kaikki parit suhteensa aikana kohtaavat. Erityismaininnan saa helposti lähestyttävä ulkoasu ja helppo luettavuus. Ei tarvitse todellakaan olla akateeminen tutkija pystyäkseen lukemaan tämän kirjan.

Myös kirjan esimerkit ja tehtävät ovat mielestäni onnistuneita. Esimerkeissä on monissa kohdin laitettu mahtavasti peräkkäin kaksi täysin vastakkaista näkökulmaa samaan asiaan ja tätä kautta kuvattu, miten parisuhteen osapuolet voivat nähdä saman (riidan aiheen) kovin eri tavalla.

Mitä jäin kaipaamaan?

Kuten tällaisen kirjan kohdalla on luonnollista, jää yksittäisen aiheen käsittely väkisinkin hieman pinnalliseksi. Näin ollen mikäli suhdettasi rasittavana tekijänä on vaikkapa mustasukkaisuus, et pääse tämän kirjan – neljän asiaa käsittelevän sivun – avulla kovinkaan pitkälle ongelman ratkaisemisessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kirjasta saisi moneen asiaan hyvää näkökulmaa ja ymmärrystä.

Toinen asia johon lukiessani kiinnitin huomiota olivat useammassa kohdassa toistuvat luokittelut. Oli sitten kyse persoonan tyypistä, riitelytyylistä tai erilaisista suhtautumisista seksiin, olivat luokittelut tässäkin kirjassa (kuten mielestäni yleisestikin) aina hieman teennäisiä. Ymmärrän toki ettei niiden tarkoituskaan ole se, että jokainen ihminen istuisi johonkin muottiin, vaan luokittelut on tarkoitettu korostamaan tiettyjä asioita ja herättämään ajatuksia oman ja kumppanin käyttäytymisen suhteen. Sellaisena ne varmasti toimivatkin, mutta silti asiaan kiinnittää huomiota siinä vaiheessa, kun oman tai kumppanin laittaminen johonkin ”lokeroon” tai edes kahden lokeron välimaastoon tuntuu yksinkertaisesti täysin mahdottomalta.

Kenelle suosittelen kirjaa?

Kirjan tulisi olla pakollista luettavaa jokaiselle parisuhdetta aloittelevalle tai suhteessa elävälle ihmiselle ja parille. Uskon, että kirjan avulla itse kukin pystyy kasvattamaan ymmärrystään siitä, miten kumppani voi nähdä ja kokea asiat kovin eri tavalla, kuin mitä itse niistä ajattelee. Tämän ymmärryksen avulla voidaan välttää monta turhaa riitaa ja parisuhdekriisiä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *