Skip to content

Luettua: Mustasukkaisuus – Repivä ja rakentava tunne

Tällä kertaa käteeni tarttui Ben Malisen kirja Mustasukkaisuus – Repivä ja rakentava tunne. Siinä perehdytään laajasti mustasukkaisuuteen eri näkökulmaista ja tarjotaan vielä lopuksi vinkkejä mahdollisen mustasukkaisuusongelman käsittelyyn.

Ben Malinen: Mustasukkaisuus – Repivä ja rakentava tunne

Mistä kirjassa on kyse?

Kirjassa perehdytään monipuolisesti mustasukkaisuuteen, sen eri esiintymismuotoihin ja -tilanteisiin sekä mustasukkaisuuden aikaansaamaan käyttäytymiseen. Osansa saavat yhtä lailla mustasukkaisuuden positiiviset puolet parisuhdetta ylläpitävänä tunteena, kuin toisaalta mustasukkaisuuden musta puoli julkisuudessakin esiintyvine perhesurmineen. Lisäksi kirjassa käsitellään mm. kulttuurieroja sekä miesten ja naisten eroja mustasukkaisuuden suhteen ja pohditaan sitä, missä määrin syy mustasukkaisuuteen löytyy kehityspsykologian puolelta tai toisaalta ihmisten erilaisista kiinnittymissuhteista (turvallinen kiinnittyminen, välttelevä kiinnittyminen jne.) Kirjan lopussa oman lukunsa saa vielä se, miten mustasukkaisuutta kannattaa yrittää käsitellä.

Lukukokemus

Kirja oli ennen kaikkea hyvällä tavalla mielenkiintoinen luettava. Jotenkin myös koin, että kirjan pitäisi olla varsin helppo luettava. Syystä tai toisesta pääsin kuitenkin vasta kirjan loppupuolella ”flow-tilaan” lukemisen suhteen. Muilta osin lukeminen oli enemmän pätkittäistä. Tähän toki saattaa hyvinkin löytyä syy lukijan puolelta ulkoisista tekijöistä tai pienestä väsymyksestä. Suhteellisen lyhyenä (n. 150 sivua) kirjan kuitenkin luki suhteellisen nopeasti.

Mikä oli kirjan parasta antia?

Kirja on mielestäni tasapainoinen kokonaisuus, jossa on hyvin onnistuttu käsittelemään aihetta monipuolisesti. Kirjassa on löydetty hyvin tasapaino siinä, miten syvälle kullakin osa-alueella kannattaa mennä jotta annetaan lukijalle aiheesta laajasti ja riittävästi tietoa uppoutumatta kuitenkaan syvälle (ainoastaan asiantuntijoita kiinnostaviin) nippelitietoihin.

Kirjassa onnistutaan selittämään hyvin se, miten ”mustasukkaisuus ei ole tunne, josta pitäisi päästä kokonaan eroon”, eli se on normaali osa parisuhdetta, mutta toisaalta liiallisena (sairaalloisena) esiintyessään se uhkaa paitsi parisuhdetta, pahimmassa tapauksessa myös ihmishenkiä. Kirjoittaja tuo hyvin ilmi myös sen, miten asia ei ole mustavalkoinen, vaan haitallisen mustasukkaisuuden raja on usein veteen piirretty viiva.

Yksittäisenä asiana mainittakoon vielä, että kirjassa on mielestäni tuotu hyvin esille mustasukkaisuuden kulttuurisidonnaisuus. Se mikä on jossain muualla maailmassa täysin normaalia, on meillä Suomessa käsittämätöntä ja sama toisinpäin. Malinen onnistuu tuomaan tämän hienosti ilmi, pitämällä asian käsittelyn kuitenkin oikeassa suhteessa (eli pääasiassa sivuosassa) kirjan aihe ja päätarkoitus huomioiden.

Mitä jäin kaipaamaan?

Vaikka aina voidaankin sanoa, että yksittäisisten aiheiden kohdalla voitaisiin paneutua vielä syvemmälle asiaan, toimi kirja kokonaisuudessaan mielestäni varsin hyvin. Kuten edellä todettua, koin kirjan lukemisen ajoittain hieman raskaaksi, mutta syy tähän saattoi hyvinkin löytyä myös lukijan päästä eikä niinkään kirjasta itsestään.

Oikeastaan ainoana asiana, jota selkeästi jäin hieman kaipaamaan, oli lopun ”mustasukkaisuuden käsittely” -osan laajentaminen. Loppu sisälsi mielstäni paljon hyvää asiaa ja lukijana olisin mielelläni lukenut enemmänkin käytännön vinkkejä siitä, miten mustasukkaisuutta voi itsehoitaa. Tätä osaa olisi mielestäni voinut hyvin laajentaa myös lisäämällä siihen selkeämmin eroteltuja harjoituksia/tehtäviä itse tehtäväksi.

Kenelle suosittelen kirjaa?

Kirjaa voi suositella jokaiselle, joka elää parisuhteessa jossa suhteen jompi kumpi osapuoli kokee mustasukkaisuuden – omansa tai kumppaninsa – ongelmaksi. Uskon kirjan auttavan mustasukkaisuuden taustojen ja mustasukkaisen ajatusmaailman ymmärtämistä sekä lisäksi luovan myös ymmärrystä siihen, että mustasukkaisuutta voidaan hoitaa ja ongelmalliseksi koettua tilannetta parantaa.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *